Dobra ziemia – Jaka powinna być gleba / ziemia w ogrodzie.

Dobra ziemia – W dzisiejszym „Ogrodniczym Vademecum” garść podstawowych informacji na temat życia i uprawy gleby.

Nie bez znaczenia dla kondycji gleby jest jej prawidłowa uprawa. Zanim przystąpimy do pierwszych wiosennych nasadzeń i siewów, przede wszystkim musimy starannie przygotować glebę. Przekopywanie, spulchnianie czy przerzucanie gleby najlepiej zacząć wtedy, gdy stopnieje śnieg, a ziemia obeschnie. Do tego celu potrzebujemy odpowiednich narzędzi lub urządzeń: szpadla, wideł, motyki lub glebogryzarki.

Intensywność spulchniania gleby musi być dostosowana do jej rodzaju, pogody, dotychczasowego zagospodarowania i roślin, które chcemy posadzić. Spulchniona ziemia jest lepiej napowietrzona i gromadzi więcej wody, do której korzenie roślin mają łatwiejszy dostęp. Jednak jeśli ziemia jest zbyt pulchna, jej gruzełkowata struktura ulegnie zniszczeniu. Dlatego gleba nie powinna być bardziej rozdrobniona niż wymaga tego zasiew lub sadzenie.

Dobra ziemia – Rozróżniamy dwa typy uprawy ziemi: głębokie, sięgające do 20-30 cm w głąb ziemi oraz płytkie, pielęgnacyjne. Głębokie przekopywanie podłoża wykonujemy np. jesienią po zakończeniu wegetacji, podczas formowania grządek czy przy nawożeniu. Jest ono wskazane także przed siewem warzyw korzeniowych, takich jak np. marchew czy pietruszka. Przy płytkiej obróbce motyką lub pazurkami spulchnia się tylko wierzchnią warstwę ziemi, rozbija grudy i likwiduje chwasty.

Wielu zwolenników upraw ekologicznych kwestionuje obracanie i mieszanie warstw ziemi, ze względu na organizmy glebowe, które zostają wtedy przemieszczone. Uważa się, że to zaburza naturalną strukturę i życie gleby. Jednak struktura ta w przypadku gleby sprawnej i zdrowej ma tę zaletę, że nawet po głębokiej uprawie szybko się regeneruje.

Organizmy, bakterie i grzyby kształtują właściwości fizyczne gleby. Dżdżownica jest największym zwierzęciem glebowym. Żywi się obumarłymi liśćmi. Zjadając je, miesza części organiczne produkując substancje odżywcze o idealnej, gruzełkowatej strukturze. Ponadto dżdżownice drążą w ziemi korytarze, poprawiając jej gospodarkę powietrzno-wodną. Ich obecność jest zatem jak najbardziej wskazana.

Dobra ziemia – W sklepach są już dostępne biostymulatory, powstałe na bazie biohumusu pochodzącego z hodowli dżdżownic kalifornijskich. Stosuje się je, aby poprawić właściwości gleby poprzez stymulowanie jej aktywności mikrobiologicznej. Płynne biohumusy wstrząsamy przed użyciem, wlewamy do konewki lub pojemnika i uzupełniamy wodą. Uzyskanym roztworem zraszamy grządkę, na której będziemy siać i sadzić rośliny, lub podlewamy rośliny już rosnące. Należy to zrobić jak najszybciej po zastosowaniu, unikając w ten sposób osiadania części stałych na dnie zbiornika.

Każdy rodzaj gleby ma swój czas, w którym najłatwiej i najlepiej jest ją przekopać i spulchnić. Przede wszystkim unikajmy tej pracy, gdy gleba jest mokra. Najczęściej spotykamy się z radą, aby głęboką uprawę przeprowadzać jesienią, wystawiając ziemię na strukturotwórcze działanie mrozu i śniegu. Wiosną nie należy jej już wtedy głęboko przekopywać, lecz spulchnić powierzchownie, a przed wysiewem nasion wyrównać ją grabiami.

Do przekopywania najczęściej używamy szpadla. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi na działce, dlatego musi być stabilny, lekki i wygodny w użyciu. Do spulchniania gleby używamy najczęściej motyki lub pazurków. Tego typu narzędzia są dostępne w różnych rozmiarach i o różnych kształtach. Do wyrównywania wierzchniej warstwy gleby wykorzystywane są grabie.

W ogrodnictwie profesjonalnym, a także w przypadku większych areałów wymagających corocznego spulchniania, można wykorzystać glebogryzarkę. Do odpowiedniego przygotowania grządki pod zasiew lub sadzonki wystarczy raz przeprowadzić ją po wyznaczonym obszarze. W urządzeniu, na specjalnym wale obrotowym, umieszczone są noże. Osłona odrzutnika zapobiega rozrzucaniu ziemi na boki, wygładza powierzchnię i jednocześnie reguluje głębokość pracy. Szerokość robocza glebogryzarek przeznaczonych do ogrodów wynosi zwykle od 60 do 90 cm.

Gleba wymaga przekopania i dokładnego przygotowania przed założeniem trawnika. Więcej na ten temat powiemy w kolejnym odcinku. Zapraszamy za tydzień.